flm

“Филмите са вълшебна врата

към приключения и знания.”

Text Example

"Свободата на бъдещото изкуство" е неправителствена организация с цели за подпомагане, запазване и подобряване на филмовото изкуство и културните ценности в България.

FLM Студио е продуцентска компания с основна дейност, съдаване и разпространение на Български и чуждестарнии филми. 

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.