flm

„Филмите са вълшебна врата

към приключения и знания.“

„Свободата на бъдещото изкуство“ е неправителствена организация с цели за подпомагане, запазване и подобряване на филмовото изкуство и културните ценности в България.

FLM Студио е продуцентска компания с основна дейност, съдаване и разпространение на Български и чуждестарнии филми.