flm

Кастинг платформата на FLM е модерна и улеснена форма за намиране на необходимите персонажи и бърза връзка с тях. Без усложено свързване през агенции, подаване на документи и кандидатсвания. Чрез нашата платформа всяка продукция има достъп до….. регистрирани професионални и непрофесионални акьори с подробности отностно тях и техните предпочитани участия за масовки или конкретни жанрове филми. Веднага след едноминутната регистрация и заплащане на таксата за месец, три месеца, шест месеца или година продукцията получава достъп до всичките ни регистрирани акьори и контакти с всеки един от тях. Целта на нашата платформа е бърза комуникация продукция-актьор и премахване на бавните и сложни процедури. Всеки актьор трябва да си направи профил, в който да опише нужната информация за себе си, да качи снимки и при възможност да добави свое видео участие от минали продукции. За актьорите платформата и регистрацията е напълно БЕЗПЛАТНА.

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.