flm

НПО Future Leeway Movies

НПО Future Leeway Movies

Основните цели на сдружение “СВОБОДАТА НА БЪДЕЩОТО ИЗКУСТВО” са:

 • 1.Да популяризира и утвърждава съвременното киноизкуство, театър, телевизия и литература в страната и чужбина;
 • 2. Да създава, разпространява и подпомага съхраняването на културни произведения в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, киноизкуството и телевизията;
 • 3. Да открива, подпомага и обучава млади таланти в областта на културата;
 • 4. Да развива и усъвършенства образованието в областта на изкуствата и културата;
 • 5.Да инициира и развива културното сътрудничество с държавни, общински, частни и международни организации;
 • 6. Да създава и насърчава връзки между артисти, културни мениджъри, НПО, институции и бизнеса за поддържане на културни мрежи;
 • 7. Да изгражда, развива и развива аудитории и да стимулира потреблението на висококачествени културни продукти;
 • 8. Да работи и подпомага развитието и утвърждаването на културните ценности, добрите практики в развитието на културата;
 • 9. Да подпомага развитието на интересите и нуждите на младите хора в сферата на културата;
 • 10. Да насочи общественото внимание към културните ценности, да стимулира иновативността, да развива и популяризира съвременните форми на култура и изкуство, да съдейства за популяризирането и реализацията на Творчеството на талантливи млади хора в страната и чужбина.
 • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.